05 Java developers

Công ty TNHH NextG Solutions tuyển dụng 05 Java developers.

** Mô tả công việc:

- Tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng.


** Yêu cầu:
- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java hoặc ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác
- Có kiến thức về J2EE ( JSP/Servlet, Webservice, JPA)
- Có kinh nghiệm về Hibernate, Strut, Spring là một lợi thế.
- Database: Oracle, MySQL, SQL Server.
- Application Server: Weblogic, Tomcat...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về JavaScript, CSS.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Mức lương: 10.000.000vnd - 20.000.000 vnd.